Hos oss kan alla familjer bli mer ekonomiskt jämlika.

Charly kvinna

Om Charly

Charly är ett fintech-bolag som arbetar för att förändra de ekonomiska ojämlikheter som sker vid familjebildning.

Vi som har startat Charly är två kvinnor med en gemensam drivkraft att främja kvinnors finansiella frihet och ägande. Vårt mål är att minska gapet mellan män och kvinnors livsinkomst och säkerställa jämlika pensioner.

Vi möttes i diskussioner kring de frågor som dyker upp i hemmet vad gäller ekonomi och ansvarsfördelning. Tidigt i vår relation började vi diskutera lärdomar kring vilka ekonomiska frågor som uppstår när man blir mamma, och när och hur de bäst adresseras. Vi brinner för att göra skillnad för jämställdheten då vi anser att det inte finns något hjälpmedel som gör det enkelt för föräldrar att bli mer ekonomiskt jämlika.

Namnet Charly betyder fri kvinna och fri man och är dessutom ett av de vanligaste namnen för både kvinnor och män.

Charly initiativtagare. Lisa Malmros & Alexandra Karning

Lisa Malmros & Alexandra Karnig

Visste du att det skiljer ca fem miljoner kronor mellan män och kvinnor i livsinkomst?

  • Dubbelt så många mammor som pappor går ner i arbetstid för att ta hand om sina barn.

  • Utvecklingen mot mer jämställda löner går långsamt och föräldraledigheten är en starkt bidragande faktor. Trots lagstiftning ser vi att kvinnor halkar efter i löneutvecklingen i samband med föräldraledighet. Bland annat beror detta på okunskap hos lönesättande chefer där den som inte syns på jobbet får sämre, eller ingen, löneutveckling.

  • Efter att barnet kommer minskar kvinnors inkomster snabbare och mer än männens. I de tio vanligaste yrkena kvarstår skillnaden mellan män och kvinnors genomsnittsinkomster i nio år efter barnafödandet.

  • Fyra av tio kvinnor anser idag inte att de har råd att skilja sig eftersom de är ekonomiskt beroende av sin partner. Samtidigt separerar i genomsnitt hälften av alla par efter elva år som gifta.

Källa: Sysarb, TCO, Fredrika Bremer-Förbundet.

Kvinna ammar

Charly stöttar UN Women Sverige

“Att investera i kvinnors ekonomiska egenmakt innebär att bereda väg för jämställdhet, fattigdomsbekämpning och en inkluderande ekonomisk tillväxt. Förbättrade försörjningsmöjligheter för kvinnor är det mest effektiva sättet att minska hunger och fattigdom”.

Vi väljer att skänka en gåva för att stötta UN Women Sveriges arbete för att bidra till det globala målet att främja jämställdhet över hela världen.