Avgifter & ersättningar

Charly grafik med våg

Syftet med denna sida är att du som blivande kund eller befintlig kund hos Charly ska kunna ta

del av vilka avgifter de produkter Charly förmedlar har och vilka ersättningar Charly erhåller innan du väljer att starta en fondförsäkring genom Charly och vår digitala lösning.

Sidans första del omfattar kostnader för sparande genom Charly. Dokumentets andra del omfattar ersättning för försäkringsdistribution. Du kan läsa mer om försäkringsdistribution på sidan förköpsinformation.

Avgifter

Du betalar 0,5 procent samt 10 kr för Futur kapitalförsäkring samt avgift för underliggande fonder. Den defaultportfölj som vi erbjuder innehåller för närvarande 5 fonder med olika avgift och andel i portfölj enligt nedan.

FondProcent av portföljFörvaltningsavgiftAvgift efter rabatt
Storebrand Global Plus35%0,40%0,35%
Spiltan Aktiefond Investmentbolag30%0,20%0,20%
Danske Invest Global Index Restricted20%0,40%0,37%
Handelsbanken Europa Index Criteria10%0,20%0,20%
Storebrand Emerging Markets5%0,40%0,39%

Ersättningar till Charly

När Charly tar emot ersättningar från försäkringsbolag står ersättningen i proportion till hur stort kapital som finns placerat i försäkringsavtalet. Charly tar emot 0,5 procent av kapitalet i ersättning. Charly tar inte emot någon annan ersättning från försäkringsbolag eller fondbolag.