Hej!
Svara på några enkla frågor och du är steget närmare din Jämlikhetsförsäkring

Hur gammal är du?

Ange månadslönen du och din partner hade innan första föräldraledigheten

Din lön
Din partners lön

Fick du ersättning från din arbetsgivare under föräldraledigheten?

Välj Ja om din arbetsgivare hade kollektivavtal eller liknande lösning.

Vem tar mest vab?

Har du arbetat deltid för att ta hand om din familj?

Hur många barn har ni?

1

Hur länge var du och din partner hemma med barn?

Ange hur länge du och din partner var hemma med respektive barn under föräldraledigheten. Om ni inte är klara med föräldraledigheten, ange hur länge ni planerar att vara hemma.

15 mån
4 mån