Stärk familjens framtid med ekonomisk balans och jämlikhet

Pappa med barn

Vad är en Jämlikhets­försäkring?

Jämlikhetsförsäkringen är ett nytt typ av sparande som balanserar ekonomiska skillnader som kan uppstå när en förälder spenderar mer tid hemma med barnen. Vi räknar ut ditt inkomst- och pensionstapp, och hjälper sedan dig att enkelt täcka detta med en månatlig sparplan som stänger gapet upp till pensionen. Utöver ekonomisk ersättning kommer försäkringen inom kort även inkludera ett juridiskt avtal för att skydda enskild egendom vid en eventuell separation eller skilsmässa. Sparpengarna som försäkringen genererar betalas ut när den förälder som ska bli kompenserad går i pension, alternativt vid en separation.

charly portfolio

Vi samarbetar med Futur

Försäkringen ställs ut av vår samarbetspartner Futur och är en fondförsäkring med en förvald fondportfölj som du själv kan justera efter önskemål.

Då majoriteten av våra kunder kommer spara i försäkringen i över 20 år har vi valt en portfölj med:

  • Låg snittavgift (0.3%)

  • 100% aktieexponering

  • Fokus på global exponering och låg risk (med globala och europeiska indexfonder) och övervikt på Sverige

I vår försäkring får du som kund rabatt på fondavgifterna, oavsett vilka fonder du väljer att investera i.

Varför uppstår ekonomisk ojämlikhet?

  • Dubbelt så många mammor som pappor går ner i arbetstid för att ta hand om sina barn.

  • Utvecklingen mot mer jämställda löner går långsamt och föräldraledigheten är en starkt bidragande faktor. Trots lagstiftning ser vi att kvinnor halkar efter i löneutvecklingen i samband med föräldraledighet. Bland annat beror detta på okunskap hos lönesättande chefer där den som inte syns på jobbet får sämre, eller ingen, löneutveckling.

  • Efter att barnet kommer minskar kvinnors inkomster snabbare och mer än männens. I de tio vanligaste yrkena kvarstår skillnaden mellan män och kvinnors genomsnittsinkomster i nio år efter barnafödandet.

  • Fyra av tio kvinnor anser idag inte att de har råd att skilja sig eftersom de är ekonomiskt beroende av sin partner. Samtidigt separerar i genomsnitt hälften av alla par efter elva år som gifta.

Källa: Sysarb, TCO, Fredrika Bremer-Förbundet

Ett hållbart sparande

Vi på Charly prioriterar hållbara investeringar. Våra noggrant utvalda fonder främjar aktivt hållbarhet genom att undvika företag inom tobak, alkohol, vapen och fossila bränslen. Istället stöder vi företag som arbetar för minskade koldioxidutsläpp, rättvisa arbetsvillkor och jämställdhet, kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030.

Våra kriterier inkluderar att fonderna har skrivit under FN-initiativet PRI och indikeras som låg koldioxidrisk av Morningstar med gröna löv-symbolen. Dessutom följer vi EU-regler för hållbarhetsinformation, och våra fonder klassificeras som antingen Artikel 8 eller Artikel 9, beroende på deras fokus på hållbarhet och sociala egenskaper. Ditt sparande hos oss stöder inte bara hållbara företag utan bidrar också till den globala övergången mot hållbarhet.