Charlys Jämlikhetsförsäkring En försäkring man tecknar som kär.

Pappa med barn

Jämlikhetsförsäkringen riktar sig till par med barn som ser ekonomisk jämlikhet som en självklarhet.

Skriv upp dig på väntelistan så ni kan bli först i världen med att ha en Jämlikhetsförsäkring.

  • Kompenserar den som har spenderat mer tid hemma med barnen.

  • Långsiktigt sparande där ni avsätter en summa varje månad.

  • Säkerställer ekonomisk kompensation vid separation.

Charly följer reglerna i Dataskyddsförordningen. Information om hur Charly behandlar dina personuppgifter hittar du här.

Varför en Jämlikhetsförsäkring?

Jämlikhetsförsäkringen är ett nytt typ av sparande där ni varje månad avsätter en summa till den av er som tagit eller planerar att ta mer tid hemma med barnen. Försäkringen tecknas gemensamt av båda parter, där den som ska bli kompenserad blir förmånstagare. Sparpengarna som försäkringen genererar betalas ut när förmånstagaren går i pension, alternativt vid en separation.

Skulle kärlekens vägar upphöra säkerställer Jämlikhetsförsäkringen att den av er som har varit hemma mest med barnen kompenseras ekonomiskt vid en eventuell skilsmässa eller separation. Sparandet räknas som enskild egendom och ingår därför inte i en eventuell bodelning.

Syftet med Jämlikhetsförsäkringen är att skapa trygghet för föräldrar som har haft svårt att dela lika och vill kompensera varandra för tiden hemma med barnen. Eftersom nästan vartannat äktenskap i Sverige går isär är kompensationen för det obetalda hemarbetet en viktig jämställdhetsfråga.

Kan du klara dig på din pension om ni separerar?

Ingen vill så klart tro att de är i ett förhållande som en dag kommer att ta slut, men det är ändå smart att ta höjd för det. Visste du att en bidragande orsak till skilsmässa är friktion kring familjeekonomiska frågor? Småbarnsåren är fantastiska, men bidrar till stora påfrestningar. Om det värsta skulle hända är det skönt att Jämlikhetsförsäkringen finns, eftersom frånskilda kvinnor har lägst pension.

I en situation där två personer går skilda vägar kan det vara svårt att motivera en kompensation i efterhand. I genomsnitt skiljer par sig redan efter elva år som gifta. Vi vet också att fyra av tio kvinnor idag inte anser att de har råd att skilja sig eftersom de är ekonomiskt beroende av sin partner. Därför skapar Charly en Jämlikhetsförsäkring som underlättar framtida diskussioner, oavsett om ni är tillsammans eller skilda.

Galda personer

En försäkring som stöttar kvinnor i yrkeslivet.

Forskningsrapporter visar att jämställda noterade bolag presterar bättre än de ojämställda bolagen. Bland annat har Peterson Institute for International Economics samlat in data från ca 22 000 företag i över 90 länder och kunnat påvisa att företag med över 30 procent kvinnor i ledningen visade upp till 6 procent högre vinst än de som helt saknar kvinnliga toppchefer. Därför hjälper Charly till att säkerställa att de pengar som förvaltas med Jämlikhetsförsäkringen investeras i jämställda bolag.